“De kracht van samenwerken”

Stichting Bedrijven Beveiliging Tiel

SBBT

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente Tiel, politie, brandweer, handhaving en private beveiliging afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Onder het Keurmerk Veilig Ondernemen helpen procesbegeleiders de publiek-private samenwerking tussen gemeente Tiel, politie, brandweer, handhaving, private beveiliging en ondernemers op gang en ondersteunen zij partijen met het opstellen van een plan van aanpak om criminaliteit terug te dringen. Dit is een succesformule die sinds 2016 uitbreiding heeft gekregen met de thema’s cyber security, ondermijning en heling.

Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en dergelijke
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)
  • ondermijning, cybercriminaliteit en heling.

OCT werkt inmiddels alweer jaren samen met SBBT aan de beveiliging van de Tielse bedrijventerreinen, Kellen, Latenstein, Westroijen en Bedrijvenpark Medel. Daarnaast heeft de samenwerking al een aantal concrete verbeteringen opgeleverd: alle terreinen worden in de gaten gehouden door camera’s, die zijn voorzien van intelligente software. De aanleg van glasvezel zorgt ervoor dat de communicatieverbindingen met de beveiliging betrouwbaar en ongevoelig voor storingen zijn. Alles voor de optimale beveiliging van de bedrijventerreinen.

Lijo Collectieve Beveiliging  B.V. verzorgt de beveiliging (schil 1) en 24/7 camerabeheer voor alle toegangswegen naar de bedrijventerreinen, Kellen, Latenstein, Westroijen en Bedrijvenpark Medel. Je leest daar alles over in de brief die hier te downloaden is. In deze brief staat ook wat deze keuze betekent voor de beveiliging van het buitenterrein van een pand (schil 3) of het pand zelf (schil 4).  Het Camerabeheer valt onder  schil 1 en Collectieve Beveiliging onder schil 2.

Meer informatie? Parkmanager Marcel van den Berg is telefonisch bereikbaar via 06 1256 1290 of info@parkmanagementtiel.nl.

Bestuur

Voorzitter

Sander Kerkhof

SK Consulting, Directeur/eigenaar

Penningmeester

Wilco Harteman

Harteman Holding Directeur/eigenaar

Bestuurder

Guido de Wildt

bestuurslid Coöperatie Medel en Manager afvalstromen AVRI

Parkmanager

Marcel van den Berg

Parkmanager voor de bedrijventerreinen, Latenstein, Kellen, Westroijen en Bedrijvenpark Medel