“De kracht van samenwerken”

Kennismaken met Frank van der Meijden

Op 8 mei mocht ik, JP van Woerekom, vanuit mijn functie als voorzitter Ondernemers Coöperatie Tiel, samen met Kenny Van Oort, voorzitter VNO-NCW Midden en bestuurder OCT kennis maken met Frank van der Meijden, de nieuwe burgemeester in Gemeente Tiel. Het was een gesprek vol energie.

We hebben de laatste weken in de kranten al mogen lezen over diverse daadkrachtige optredens bij onder andere drugsgerelateerde misstanden. Voor de verbetering van de veiligheid van de stad zullen meer maatregelen volgen. Ook uit de vorige gemeente begrepen we al dat drugsgerelateerde problemen steeds voortvarend zijn aangepakt. De energie wordt verdeeld over meer onderwerpen!
We hebben gesproken over het aanpakken van de uitdagingen waar onze stad en onze regio voor staan. Denk aan verkeerscongestie op de A2, veel gedrag in en rondom de Tielse binnenstad dat echt niet door de beugel kan, het aanspraak maken op de 6e tranche van de Regiodeal (waarover zometeen meer), huisvesting van arbeidsmigranten, de afronding van woonwijk Passewaay met een verbeterde ontsluiting en behoud van en versterking van ROC Rivor voor MBO onderwijs.

Het kabinet heeft 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals. Momenteel is de 6e ronde in aantocht. In deze deals werken Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Onze regio zal meedingen, en waar nodig kan de gemeente Tiel de menskracht voor de benodigde ondersteuning bieden. Kenny van Oort heeft vanuit zijn rol als voorzitter VNO-NCW Midden van harte de steun aan de operatie aangeboden.
Voorbeelden uit de vorige deals zijn: plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering.

Tot slot, onze  regio bestaat uit veel bescheiden mensen. Er wordt hard gewerkt, er wordt niet vaak geroepen hoe goed we zijn of hoe goed we het doen. We mogen best vaker op de trommel slaan en vertellen waar we in uitblinken. Of wat voor moois je hier kunt vinden.

Om samen sterker te staan hebben we afgesproken regelmatiger met elkaar resultaat gericht aan tafel te zitten met meerdere Tielse ondernemers. Daarover meer in onze toekomstige magazines.

Vol energie hebben Kenny en ik onze dag vervolgd.