“De kracht van samenwerken”

Tel mee met Taal; subsidie aanvraag tussen 1 januari en 28 februari 2023 

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid voor werkgevers. Tussen 1 januari en 28 februari 2023 is het weer mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Als je werkgevers kent die hier gebruik van willen maken kunt u onderstaand bericht dan met hen delen?

Voordelen
Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voor wie is er subsidie beschikbaar?
Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen.  Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor één of meerdere opleidingstrajecten.

Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2. Wil je meer weten over Tel mee met Taal? Kijk dan op Subsidie voor werkgevers | Subsidie Tel mee met Taal | Tel mee met Taal.

Je krijgt met de subsidie 67 % van de opleidingskosten vergoed. De opleiding stemmen we samen af op de behoeften van jou en je werknemers. En als je dat wilt, helpen we je bij het invullen en indienen van de aanvraag.
Wat de mogelijkheden voor jouw organisatie zijn, bespreken we met veel plezier persoonlijk met je.

Wil je een afspraak, neem dan contact op met Lisanne Veraart, Projectleider Educatie en Inburgering.  Stuur een mail naar lisanneveraart@rocrivor.nl