“De kracht van samenwerken”

Ondernemersfonds Tiel met 4 jaar verlengd.

Wethouder Dave Verbeek en Gert-Jan van Ingen, Voorzitter Stichting Ondernemersfonds Tiel (SOT) ondertekenden op feestelijke wijze de intentieovereenkomst. Hiermee kunnen de Tielse ondernemingen voor de periode 2024 t/m 2027 weer rekenen op voldoende inkomsten om hun gezamenlijke belangen te behartigen.

In de SOT zitten Tielse ondernemers op de bedrijventerreinen Latenstein, Kellen en Westroijen en de Binnenstad. Met de extra inkomsten uit reclamebelastingen bekostigt de SOT parkmanagement op Latenstein, Kellen en Westroijen en binnenstadsmanagement in Tiel. Namens OCT was Kenny van Oort, bestuurslid OCT aanwezig bij de ondertekening van de intentieovereenkomst.

Organisatie projectbureau centrummanagement

Via de jaarlijkse bijdrage uit het ondernemersfonds is het voor Hart van Tiel (HvT) mogelijk om het projectbureau te bemensen. HvT heeft hiervoor een Binnenstadsmanager en een manager Evenementen in dienst genomen. Het projectbureau ondersteunt, coördineert en faciliteert. Tezamen met het bestuur is Hart van Tiel de vaste gesprekspartner van de gemeente en vervult de rol van klankbord voor alle ondernemers in het centrumgebied.

Met de subsidie uit het Ondernemingsfonds organiseert Hart van Tiel een groot aantal projecten en activiteiten. Denk hierbij aan: Corsobeelden in de stad, de Flippas, de Cityapp Tiel, Woorden van de Tijd, Flipje Goes Fashion, Opknappen stegen, Sfeerverlichting In het Centrum,  Bloembakken en de Langste fruit/boomgaard van Europa.

Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende projecten die in samenwerking met Hart van Tiel worden gerealiseerd, die inmiddels niet meer zijn weg te denken zijn uit de stad.

Bedrijventerreinen

Via de jaarlijkse bijdrage uit het ondernemersfonds is het voor Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT) mogelijk om het projectbureau te bemensen. De OCT heeft hiervoor een parkmanager en secretariële ondersteuning aangetrokken. De parkmanager is het eerste aanspreekpunt voor alle ondernemersvraagstukken op de drie bedrijventerreinen. Hij begeleidt een aantal projectgroepen, zoals duurzame energie en keurmerk veilig ondernemen. De parkmanager en het secretariaat stellen  de digitale nieuwsbrieven en het OCT Magazine op dat per kwartaal bij alle ondernemers op de bedrijventerreinen wordt bezorgd. Leden van OCT die elders gevestigd zijn krijgen het OCT Magazine toegestuurd.  Het secretariaat onderhoudt de website, zorgt voor de communicatie met de leden en bestuur en regelt alle overige kantoorwerkzaamheden binnen OCT.

Projecten
Een van de projecten van OCT is Glasnet Tiel, dat sinds 2012 voor de aanleg van glasvezel zorgt op alle bedrijventerreinen. Daarnaast heeft OCT de beveiliging van de bedrijventerreinen in handen gegeven aan de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel (SBBT). SBBT beveiligt de bedrijventerreinen met camerabewaking en surveillance en coördineert (via de parkmanager) het Keurmerk Veilig Ondernemen – bedrijventerreinen.