“De kracht van samenwerken”

Energietransitie & Project Riemsdijk

 
Op dit moment zijn wij druk bezig met tal van acties omtrent de energietransitie op bedrijvenpark Medel en op de terreinen Kellen, Latenstein en Westroijen. Op sommige fronten is het wat stiller en elders is er beweging. De weg in energieland is hobbelig, er is veel onduidelijk en zaken veranderen met de dag. Graag willen wij jullie meenemen wat de stand van zaken nu is.
 
We zijn destijds gestart met bedrijvenpark Medel en de terreinen Kellen, Latenstein en Westroijen zouden snel volgen. Op Medel zijn de eerste 30 ondernemers geïnventariseerd en zijn de kabeltracés in kaart gebracht. Het oorspronkelijke idee was met een deelgebied op Medel (straat De Riemsdijk) te starten en er is besloten om hier de eerste vervolgstappen in te zetten, genaamd ‘project Riemsdijk’.
 
Op dit moment wordt er door het bedrijf Art in Control een plan gemaakt hoe deze ondernemers, die deelnemen aan project Riemsdijk, in de toekomst kunnen omgaan met lokaal opgewekte energie en hoe die vervolgens lokaal kan worden gebruikt. Hiervoor moeten afspraken gemaakt worden over onder andere inkoop, juridische zaken, assets, prijzen, belangen, etc., etc. Eind februari 2024 is het plan gereed. Zo kan project Riemsdijk een gidsfunctie zijn voor de bedrijventerreinen in Tiel en Regio Rivierenland.
 
Maar het begint allemaal met inzicht krijgen in je eigen energiehuishouding, het is eigenlijk niets anders dan thuis. Erick Covers eigenaar van Hobrand is één van de deelnemers van project Riemsdijk. Erick heeft onlangs een Energie Management Systeem (EMS) aangeschaft, in de bijlage tref je zijn verhaal. Daarnaast zijn we ook druk bezig met subsidies omtrent toekomstbestendige bedrijventerreinen. Hiervoor is op 18 december namens OCT een project BV opgericht. Vanuit deze BV kunnen in de toekomst onder andere subsidies en andere steunmogelijkheden worden aangevraagd en kunnen projectorganisaties worden gecontracteerd.
 
Maandag 11 maart 2024 wordt aan de stuurgroep het plan van Art in Control gepresenteerd, horen wij van Erick Covers na een periode van een aantal weken zijn laatste bevindingen en op basis van deze informatie kunnen we een vervolgstap maken. Hierna komen wij snel bij jullie terug voor alle bedrijventerreinen in Tiel. 

Voor nu wensen je hele fijne feestdagen en kijken ernaar uit samen met jou te proosten 🥂 op 2024 en ontmoeten je dan ook graag op 15 januari in de Agnietenhof te Tiel. Aanmelden gaat via de website van VNO-NCW Midden. Met vriendelijke groet,

Jan Pieter van Woerekom
Voorzitter OCT