“De kracht van samenwerken”

Ondernemerspanel van crisis naar crisis, laat je stem horen! | 4 november deadline

Ondernemen in deze tijd is niet eenvoudig. We zitten nu in een energie-, woon-, immigratie-, arbeidsmarkt-, oorlog- en grondstoffencrisis. Dat zorgt op veel plekken voor de nodige problemen. Om goed te kunnen ondernemen is een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Denk aan voldoende ruimte voor je bedrijf, passende wet- & regelgeving en investeringsmogelijkheden. VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat. Wij hebben een ondernemerspanel in Gelderland, waarmee jij jouw stem kunt laten horen!

Het is voor gemeenten en provincies belangrijk om juiste input te hebben waarmee zij zaken in gang kunnen zetten die passen bij de behoeftes van de ondernemers. VNO-NCW Midden helpt hierbij door de inzet van het ondernemerspanel. Vier keer per jaar vragen we aan ondernemers in ons werkgebied om hun stem te laten horen.

Met deze peiling willen we inzichtelijk maken hoe het ondernemers in Midden en Oost-Nederland in deze tijd vergaat. Welke gevolgen de recente ontwikkelingen hebben op jouw onderneming, maar ook hoe je hiermee omgaat en aan welke ondersteuning je behoefte hebt.

Ben je ondernemer in Gelderland en wil jij je stem laten horen? Neem dan 5 minuten de tijd om deze korte vragenlijst in te vullen. Alle antwoorden zijn van groot belang en worden anoniem verwerkt.

De peiling staat open tot en met 4 november aanstaande en de uitkomsten publiceren we onder meer op www.vno-ncwmidden.nl

Bedankt voor het laten horen van jouw stem!

VNO-NCW Rivierenland